Info

Impressum

Impressum

Nakladnik:

Elektronski Zadar d.o.o. za trgovinu i usluge
Sjedište: Šibenska ulica 6 d, 23000 Zadar
Uprava, redakcija i marketing: Obala kneza Trpimira 2, 23000 Zadar
Osobni identifikacijski broj (OIB): 33256368577
IBAN: HR3523900011100342506 kod HPB d.d. Zagreb, Poslovnica
Zrinsko-Frankopanska 8, Zadar

Upisano u registar Trgovačkog suda u Zadru rj. broj Tt-7/115-2
MBS: 110011770
Temeljni kapital: 20.000,00 kn
Član uprave: Mladen Malik 

Direktor:

Mladen Malik 098/272-591 mladen@ezadar.hr

 

ISSN : 1846-4858

Na mrežu postavljen 21. svibnja 2007. osuvremenjavanje dnevno.

Upisan u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija Vijeća za elektoničke medije, KLASA: 612-12/11-11/0105, URBROJ:  567-06/04-11-01

Telefoni, telefax i e-mail:

Uprava 023/335-877 uprava@ezadar.hr
    info@ezadar.hr
Marketing 023/335-877 marketing@ezadar.hr
Redakcija 098/191-3958 desk@ezadar.hr

Glavna urednica:

Iva Pejković iva@ezadar.hr

 

Pomoćnice glavne urednice:

Ana Šarić   ana@ezadar.hr
Antonia Zubak   antonia@ezadar.hr

Novinari i suradnici :

Iva Pejković Kolumnist iva@ezadar.hr
Ivica Perinović Kolumnist ivica@ezadar.hr
Tomislav Bašić Kolumnist basho@ezadar.hr
Edvard Šprljan Istraživač edvard@ezadar.hr
Petra Parać Kolumnist toman@ezadar.hr
Maja Jurica Kultura maja@ezadar.hr
Mate Krezić Sport mate@ezadar.hr
Marko Bušljeta Sport marko@ezadar.hr
Iva Perinčić Foto ivap@ezadar.hr
Leo Banić Foto leo@ezadar.hr
Bojan Bogdanić Foto bojan@ezadar.hr

Reci što misliš!